Tudnivalók a tavévkezdésről

Kedves Szülők, Gyerekek!


A 2016/17. tanév szeptember 1-én, csütörtökön kezdődik. A tanévnyitó ünnepély 8 órakor lesz a zsibongóban. (Ünnepi öltözet kötelező!) Mindenkit szeretettel várunk!
A tanulók a tankönyveket és az órarendet ekkor kapják meg.
Az első három óra az osztályfőnökökkel lesz, a többi a szaktanárokkal fél 1-ig.
Étkezés már ezen a napon is biztosítva lesz. Tanulószoba igény szerint.  Ha a Szülő kéri, gyermekét az első tanítási napon ebéd után (13 órakor) hazaviheti.
Az autóbuszos szállítás elkezdődik, a szokott rendben zajlik. Kivéve, hogy a badacsonytördemici tanulók a 7:45-kor a vasútállomástól induló Somló Volán menetrend szerinti járatával tudnak utazni már az első napon is az iskolába. (Eddig ez a járat nem volt!)
Az iskolába hozni kell a bizonyítványt, egy füzetet, írószert, táskát, amibe a tankönyvek beleférnek.
Testnevelés felszerelést, rajz és barkács holmit, váltócipőt folyamatosan hozhatják a tanulók hétfőig.
A tanév során folytatódnak az elmúlt években megszokott szakkörök, délutáni foglalkozások.

Jó készülődést kívánok!

Benkő Katalin
intézményvezető

 

Mesebeli táj - Hosszú Ferencné

 

Köszöntő


Eötvös Károly így ír Szigligetről az „Utazás a Balaton körül” c. munkájában:

„….a pirosló sugarak fényénél felnyílt előttem egy tájkép, amelyhez hasonlót még lángész nem alkotott. De nem is álmodott. A szigligeti öböl mosolyog előttem…. …Sohasem felejtem el azt a pillanatot, amikor én ezt a tündérországot megpillantottam. …Előttem Szigliget erdős csúcsi. Kisded csúcsok. De egyik fölött ott áll a régi vár romja, tört falak omló tornyok, záratlan folyósok tömkelege. Úgy áll ott a várrom, mint öreg király fején korhadt koronája. Ajtónak, ablaknak nyílásán áttör a nap fénye, s az a fény a távolból mintha drágaköve volna a koronának…”

Szigliget a Balaton-part gyöngyszeme. Különbözik minden más Balaton-parti településtől. Hangulata, varázsa van. Csendje, festői szépsége elbűvöli az ide érkező látogatót. Nekünk, akik itt élünk, kötelességünk óvni ezt a természeti és történelmi kincset, ápolni annak hagyományait, és a felnövekvő nemzedékben tudatosítani, hogy felnőttként ők is felelősek lesznek azért, hogy Szigliget szépsége megmaradjon. Oktató-nevelő munkánk minden mozzanatát áthatja ez az alapgondolat.