Hit-és erkölcstan oktatás

A 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 182/A§ (3) bekezdésének megfelelően a honlapon nyilvánosságra hozzuk a hit- és erkölcstanoktatást vállaló egyházi jogi személy megnevezését, képviselőjének nevét és címét.
A 2019/2020-as tanévben a hit-és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyház:
Magyar Katolikus Egyház
(római katolikus)
Balatonedericsi Plébánia
Fódi Ákos
8312 Balatonederics, Kossuth u. 82.
Intézményünkben az oktatást Szi-Miklós Emőke hitoktató végzi.