H i r d e t m é n y

Készült: 2014. szeptember 24. szerda

 

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
8264 Szigliget, Kossuth utca 54. Telefon: 87/461-355

 

 

 

H i r d e t m é n y

 

 

 

Értesítjük a lakosságot, hogy Szigliget Község Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében az alábbiak szerint kívánja támogatni Szigliget község területén állandó lakóhellyel rendelkező tanulókat:

Az „A” típusú pályázatra azok az Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Ösztöndíjra pályázhatnak a 2014. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2015 őszén már nem áll fenn, úgy a 2015/2016. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2014/2015. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2015/2016.tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben ténylegesen megkezdik.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt,
- Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A részletes pályázati kiírás és tájékoztató az Önkormányzatnál beszerezhető.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. november 7.

Szigliget, 2014. szeptember 24.

 

Lutár Mária
jegyző

Találatok: 1647
DMC Firewall is a Joomla Security extension!