Pályázati kiírás Badacsonytördemic óvodavezető

Badacsonytördemic Község Önkormányzata

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. december 19-től 2027. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8263 Badacsonytördemic, Szent István utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka szakmai irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósítása, illetve az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a fenntartóval és az önkormányzati hivatallal való folyamatos együttműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Óvodapedagógus végzettség,
 • Legalább 4 év pedagógus munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
 • Az Nkt. 67.§ (1) bekezdés alapján felsőfokú iskolai végzettség és a Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott óvodapedagógus szakképzettség
 • Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • A Kjt. 20.§ (2) bekezdésében és a 20.§ (2c) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés, illetve a (4) bekezdés szerint hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárása hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok
 • Felhasználói szintű MS Office használata (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
 • Iskolai végzettséget, valamint a szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • Motivációs levél
 • Büntetlen előéletének igazolása 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatásával, ellenőrzés céljából, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához
 • A pályázó nyilatkozata, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását
 • Korábbi szakmai/vezetői gyakorlatának igazolása
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt polgármester/jegyző nyújt, a 87/433-036-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Badacsonytördemic Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/132-1/2022, valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.
 • Elektronikus úton az önkormányzat részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a Kjt. 20/A.§-ban, valamint a 326/2013. (VII.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidők figyelembevételével kerül sor. A teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony - a Kjt. 21/A. (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével történik. Az intézményvezetői megbízásról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtási határideje 2022. május 2. napja, postai úton történő benyújtás esetén e határidőig be kell érkezni a pályázatnak.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.badacsonytordemic.hu, www.szigliget.hu, www.hegymagas.hu, www.nemesgulacs.hu, www.kisapati.hu, www.kaptalantoti.hu  honlapon szerezhet.

 
Találatok: 269
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd