Temetés

Temetések Plébániánkon

Kedves Gyászoló Testvérünk!

„Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, ha meghalt is, élni fog” (Jn 11, 25)

Az egyházi temetés során az Egyház Jézus Krisztus Megváltói érdemeiért és a szentek közbenjárását kérve, imádkozik az elhunytak lelkéért, hogy a Teremtő adjon neki örök nyugodalmat! Egyházunk tanítása szerint lelkünk halhatatlan, földi testünk halála után lelkünket Isten az ő mennyei, örök országába várja. Ekkor adunk számot életünkről a Mindenható színe előtt. Az Egyház imádsága elkíséri szeretteinket utolsó földi útjukra, és a Mennyei Atyára bízza, remélve a Krisztus Urunk ígérte feltámadásban!

Földi életünk egyik legnehezebb pillanata, amikor szeretett hozzátartozónktól kell búcsút vennünk. A keresztény embert ebben a megpróbáltatásban az örök életbe és a feltámadásba vetett hite kíséri el. A fájdalom és a gyász pillanataiban is szeretnénk a hozzátartozók mellett állni, és az Egyház tanítása szerint imádkozunk az elhunytakért és hozzátartozóikért. Ilyenkor nagy megterhelést jelent a sok elintéznivaló. A következőkben ehhez szeretnénk az egyházi temetéssel kapcsolatban segítséget nyújtani:

  • Amennyiben egyházi temetést kérnek, annak időpontját kérjük, mielőbb –de legkésőbb három munkanappal a temetés előtt- egyeztessék velünk a plébánián irodai időben. Csak így tudjuk garantálni, hogy a személyi és egyéb feltételek az egyeztetett módon rendelkezésre álljanak. Ezt megtehetik személyesen – vagy ha ez nem lehetséges – telefonon. Így tudjuk elkerülni a félreértéseket és a kényszerű utólagos időpont változtatásokat. Kérjük, hogy csak ezután az időpont-egyeztetés után értesítsék a rokonságot. Plébániánk területén két katolikus temetést egy időben nem vállalunk. Mindenben igyekszünk segíteni, de ehhez szükséges a közös együttműködés.
  • Ahhoz, hogy felvehessük a temetést, a hozzátartozóval való személyes (vagy járványveszélyben telefonos) egyeztetés a plébánián mindenképpen szükséges. Ekkor mondhatják el, hogy mi szerepeljen a búcsúztatóban, ill. szeretnék-e bizonyos hozzátartozók (esetleg név szerinti) megemlítését. Mivel a gyász óráiban nagyon nehéz lehet e dolgokról beszélni, sokat segít, ha a családi egyeztetés után egy vagy két családtag jön el a plébániára. Ha a gyász napjaiban lelki segítséget kérnek, az atyák szívesen állnak rendelkezésre. Ennek részleteit is a temetés bejelentésekor egyeztethetik a plébánián.
  • Minden szentmisében imádkozunk az elhunytakért. Buzdítjuk a kedves hozzátartozókat, hogy maguk is imádkozzanak és vegyenek részt szentmiséinken. Amennyiben a temetés előtt külön gyászmisét is szeretnének, kérjük ezt is jelezzék, és ezen hívő lélekkel vegyenek részt. Természetesen más szentmiséket is szívesen ajánlunk fel az elhunyt hozzátartozókért.
  • Amennyiben szeretnének családi vagy más búcsúztatót, kérjük, hogy ezt egyeztessék velünk. Amennyiben egyházközségünk tagjaival is szeretnék tudatni a halálesetet, a gyászjelentés elhelyezését kérhetik a templomi hirdetőtábla megfelelő részén.

A Jelenések könyvéből:
„És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől: Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta: Íme, újjáteremtek mindent. És így szólt: Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak! És ezt mondta nekem: Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.” (Jel 21, 1-7)

 

Imádság az elhunyt hívekért

        Üdvözítő Jézus Krisztus! Kérünk téged, fogadd országodba híveidnek lelkét, akikért szent véredet kiontottad.
         Emlékezzél meg, Uram, hogy gyarló az emberi természet, és olyanok vagyunk, mint a mezei virágok, melyek hamar elhervadnak, és a szél könnyen széthordja szirmaikat.
          Te, aki a keresztfán meghallgattad a hozzád folyamodó jobb latrot, és a paradicsomnak örömét ígérted néki, hallgasd meg híveidnek kiáltását is, és kegyelmesen oldozd fel a világból kimúlt szolgáid lelkét minden bűnük kötelékétől, hogy a feltámadásnak dicsőségében a választottak között részesüljenek az örök életben.
           Adj nekik, Uram, örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik! Ámen.

(Sík-Schütz Imádságoskönyve nyomán)

 

TEMETÉS járvány idején

Általános rendelkezések járvány idejére:
Aki influenzaszerű tüneteket észlel magán, kérjük, feltétlenül maradjon otthon, tartson távolságot másoktól, s haladéktalanul telefonon hívja háziorvosát. (Dr Udvardy György veszprémi érsek)

Templomainkat nem zárjuk be, mégis felelősen és körültekintően kell eljárni. Kérjük, hogy aki betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, és ne menjen közösségbe. Különösen is figyeljünk idősebb embertársainkra. (MKPK)

Kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet:
„Alapos indoknak számít a házasságkötés és a temetés szűk családi körben” (Magyar közlöny)

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelete a temetésekről:
„Jelezzük az elhunyt hozzátartozói felé, hogy csak szűk körben tartsák meg a temetést.
A zárt ravatalozó a szertartás végzésére nem megfelelő helyszín.
A homíliát hagyjuk el és csak egy szentírási olvasmány (evangélium) hangozzon el. Lehetőleg ne álljunk szorosan közel egymáshoz, továbbá kerüljük a részvétnyilvánítás fizikai gesztusait.
A kántori szolgálat megengedett, de nem kötelező (hiányát előre közöljük a hozzátartozókkal).
A temetési mise ugyanúgy, sine populo (a nép részvétele nélkül), vagy egy majdani, a hozzátartozókkal később egyeztetett időpontban végezhető.” (MKPK)
Részleteket illetően kérjük, feltétlenül lépjen kapcsolatba a plébánia hivatallal.

 

Találatok: 1382
Our website is protected by DMC Firewall!