Hirdetmény

Készült: 2012. november 19. hétfő

 

Szigliget-Hegymagas Községek Körjegyzője
8264 Szigliget, Kossuth utca 54. Telefon: 87/461-355

Szám: 874-7/2012.
Ügyintéző: Takácsné

Tárgy: Ifj. Káli István lakcím ügye

 

V é g z é s

Ifj. Káli István lakcímének fiktíválása ügyében hirdetményi úton történő közlést rendelek el az alábbiak szerint:

Kifüggesztés napja:2012.11.19.
Levétel napja: 2012.december 5.
Eljáró hatóság megnevezése: Szigliget-Hegymagas Községek Körjegyzője
Az ügy száma: 874/2012.
Az ügy tárgya: Ifj. Káli István lakóhelyének fiktíválása
Utolsó ismert lakcíme: 8264 Szigliget, Soponyai út 22.

Hatóságom a fent ismertetett ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése fent nevezett tekintetében meghiúsult, ezért az ügyfél vagy meghatalmazottja a döntést hatóságomnál ügyfélfogadási időben átveheti.
Szigliget, Kossuth utca 54. Hétfőtől csütörtökig: 08,00 órától 16,00 óráig. Péntek: 08,00 órától 13,30 óráig.

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

I n d o k o l á s

Ifj. Káli István lakóhelyének fiktíválása ügyében eljárást folytattam, mely során a kérelmet határozattal elbíráltam. Nevezett részére a hatóság által ismert címre küldött döntést a kézbesítő „a címzett ismeretlen helyre költözött” megjegyzéssel küldte vissza.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény (továbbiakban: Ket) 80.§.(1) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény másként nem rendelkezik, hirdetményi úton történő közlésnek van helye, feltéve, ha az ügyfél lakcíme illetve székhelye ismeretlen, vagy a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyre költözött.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely alapján hoztam.

A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98.§.(2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.
Az önálló fellebbezést a Ket. 98.§.(3) bekezdése alapján zártam ki.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.

Hatóságom hatáskörét az 1992. évi LXVI. Törvény végrehajtására kiadott 146/1993.(X.26.) Korm. rendelet 35.§.(3) bekezdése, illetékességét a Ket. 21.§.(1) bekezdés a) pontja állapítja meg.
A jelen hirdetmény a fenti hatóság hirdetőtábláján, valamint Szigliget község honlapján /www.szigliget.hu/ került közzétételre.

Szigliget, 2012. november 19.

Lutár Mária
körjegyző

Találatok: 1598
DMC Firewall is a Joomla Security extension!