Az idős embertársainkhoz szóló gondolatok

 

A világban folyó események, a Koronavírus helyzet sajnálatos módon begyűrűz az élet minden területére. A Kormány azt kéri az idősektől, hogy ebben a nehéz helyzetben maradjanak otthonaikban, ezzel is csökkentve a megbetegedés veszélyét. Ez azért is fontos, mert a médiából, újságokból folyó napi hírek, szerint is bizonyított, hogy a fertőzés az idős korosztály számára fokozott kockázatot jelent. Az információk nagyon gyakran elkeseredést, félelmet gerjeszthetnek az idős emberekben.

Munkánk során az egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük, az időseknek történő segítségnyújtást, azt, hogy tudják, hogy nincsenek egyedül, számíthatnak az önkormányzat támogatására, az általa működtetett intézményeken keresztül is. Az idősek részére biztosítjuk a napi egyszeri meleg ételt kiszállítás formájában. Az idősellátást segítő gondozónő pedig jelen van az idősek napi életében, ezzel is segítve a napi teendők, tevékenységek mellett, a félelemérzet, esetleges magány oldását.

Fontos lehetővé tenni az idősek számára ebben a helyzetben is az öregkorhoz méltó helyzetet, támaszt nyújtani a pihenés éveiben levőknek ebben a nehéz élethelyzetben. Hisz vigyáznunk kell az idősekre, segítenünk kell őket, hogy a hosszú évek kemény munkája után örömteli életet élhessenek. Érezzék, hogy nincsenek egyedül, fontos részei életünknek, még akkor is, ha most távolról üdvözölhetjük csak egymást, de egy jó szó, egy mosoly, egy kedves mondat, akár telefonon is megnyugtató lehet számukra.

Nekünk a fiatal generációnak tudnunk és éreznünk kell, hogy szüleink, nagyszüleink korabeli emberek mosolya, gondoskodása rengeteg erőt sugároz felénk, kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen kincs számunkra, ami most ebben a kialakult helyzetben viszonoznunk kell szerető gondoskodással, törődéssel, fokozott odafigyeléssel.

Az idős korosztály, az akik előttünk járnak az úton, melyen apáink, anyáink, nagyapáink, nagyanyáink és őseink jártak a világ kezdete óta. Az ő segítségükkel ápoljuk hagyományainkat és száll generációról generációra a sok tudás és bölcsesség. Hisz tőlük tanultunk meg szeretni, és azt, hogy a szeretetben a legjobb dolog adni. Mindegy mit, csak szívből szóljon.

Arra törekszünk, hogy adjunk meg minden tőlünk telhetőt idős embertársainknak, hisz ha mi adunk, kapunk is és így lenne teljes a világ, együtt szeretetben.

Mert egy bölcs mondás szerint:

„A szeretetnek van a legerősebb kötőképessége, és a legnagyobb teherbíró ereje.”

Szeretettel gondolunk Önökre az év minden napján, - jelen körülmények között is -, hisz szeretetükkel, bölcsességükkel, segítőkészségükkel. Önök is mindig a rendelkezésünkre álltak és állnak. Idős koruk tapasztalatával helyükre tudják tenni a dolgokat, tudják mi a jó, amit tovább adhatnak s tudják mi az a rossz, amit el kell kerülni.

Azt kívánom, hogy - mindig, de jelen helyzetben még inkább - vegye körül Önöket gondoskodó család, jó szomszédok, barátok, kedves segítőkész ismerősök. Érezzék a szeretet apró tüzeit, nap mint nap, hogy minél tovább táplálhassák a családi és a települési tűzhely melegét.

Lesencetomaj, 2020. április 13.

Nagy Renáta
Intézményvezető

„Együtt Egymásért”
Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat

NHSZ tájékoztató

DRV tájékoztató

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus-járványra való tekintettel, annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsük a kontaktusokat és mérsékeljük a fertőzésveszély kockázatát a dolgozóink és a Felhasználók védelmében, továbbá hogy ebben a kritikus időszakban minden felhasználási helyen folyamatosan biztosíthassuk a vezetékes ivóvizet, az alábbi intézkedéseket vezetjük be:

– Mivel a vezetékes víz nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos védekezésben, korlátozási moratóriumot hirdetünk az ivóvíz-szolgáltatásra a járványveszély elmúlásáig. A bejelentett halasztás azokra a lakossági és közületi ügyfelekre vonatkozik, akiknek/amelyeknek számlatartozása miatt az érintett időszakban korlátozni kellene az ivóvíz-felhasználását.

– Március 16-tól bezárjuk a Társaság ügyfélszolgálati irodáját, ügyfélszolgálati fiókirodáit és információs pontjait. Kérjük, további rendelkezésig az ingyenesen hívható 06-80/240-240-es telefonszámon, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címen, vagy a http://www.drv.hu honlapunkon elérhető online ügyfélszolgálaton keresztül intézzék ügyeiket. Utóbbi esetében mobiltelefonon is többféle ügytípus elintézhető munkatársi közreműködés nélkül, ami jelen helyzetben meggyorsíthatja ügyeik bejelentését, elintézését. Amennyiben a telefonos kapcsolatfelvétel csak többszöri próbálkozásra sikerül, kérjük szíves türelmüket és megértésüket.

– Felfüggesztjük és későbbi időpontra halasztjuk a bekötési vízmérők cseréjét, a mellékmérő-cseréket és a plombálásokat.

– Március 16-tól szüneteltetjük a személyes közműegyeztetéseket, a kivizsgálási és a diagnosztikai tevékenységet.

– Felfüggesztjük és későbbi időpontra halasztjuk a bekötési vízmérők és mellékvízmérő-leolvasásokat.

– Későbbre ütemezzük a vízhiánnyal járó karbantartásokat (mechanikai hálózattisztítás, medence-, víztorony- és glóbuszmosatás).

A már leegyeztetett időpontok pótlásával kapcsolatosan ügyfélszolgálatunk a későbbiekben egyeztet a felhasználókkal.

A DRV Zrt. folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzet alakulását, szükség esetén további intézkedéseket tesz, melyekről ügyfeleit is azonnal tájékoztatja.

Köszönjük megértésüket és segítő együttműködésüket.

 

Tisztelettel:

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

2020. március 16. 17:35

 

KÖZLEMÉNY

Országos látogatási tilalommal kapcsolatosan

 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ a 13305-8/2020/EÜIG számú, 2020. március 8-án kelt határozatával a fekvőbeteg-ellátó egészségügyi szolgáltatók, a szociális intézmények, valamint a fogyatékossággal élőket ellátó intézmények vonatkozásában látogatási tilalom elrendeléséről döntött.

A fenti intézkedéssel kapcsolatban a Nemzeti Népegészségügyi Központ fontosnak tartja kiemelni az alábbiakat:

Az egészségügyi törvény a betegek személyes kapcsolattartásának több formáját ismeri, ezek közül az egyik a beteg meglátogatása. Az érintett, fokozott védelemre szoruló csoportba tartozó személyek életének és egészségének védelme, megbetegedésük megelőzése érdekében elrendelt látogatási tilalom alapján a Magyarország területén működő összes fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szolgáltatást nyújtó szociális intézményben került ezen kapcsolattartási forma megtiltásra.

A látogatási tilalom nem érinti a betegek és gondozottak egyéb kapcsolattartási jogait, azonban az ebbe a körbe tartozó személyes kapcsolattartás esetén a szolgáltató köteles megtenni mindazokat az intézkedéseket, amelyek a fertőződés veszélyét a lehető leghatékonyabban csökkentik. Az érintett személyek kötelesek a szolgáltató ennek érdekében tett intézkedéseiben együttműködni.

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a látogatási tilalom körébe az alábbiak nem tartoznak, ezért megengedett, azaz nem tilos:
• A súlyos állapotú, önmagát ellátni nem tudó beteg mellett tartózkodhat egy személy.
• A kiskorú mellett ott lehet a szülő (vagy a szülő, törvényes képviselő által kijelölt személy).
• A szülő nő mellett lehet egy általa választott személy (például az „apás” szülésnél).
• A beteget felkeresheti a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személy.

A látogatási tilalommal kapcsolatos részletes, helyi szabályokat az intézkedéssel érintett intézmények házirendje határozza meg.

Az érintett személyeknek kötelességük a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében hozott intézkedésekben együttműködni, mint amilyen például a kézfertőtlenítés, védőruha viselése.

Kérjük a lakosságot, hogy a látogatási tilalommal kapcsolatban felmerült kérdéseik vonatkozásában közvetlenül az ellátásban érintett intézménnyel vegyék fel a kapcsolatot.

 

2020. március 16. 17:31

 

Terjedhet-e a koronavírus ivóvízzel vagy szennyvízzel?

Jelen tudásunk szerint a koronavírus egy légúti vírus, amely elsősorban emberről emberre, cseppfertőzéssel terjed. Bár a legutóbbi vizsgálatok kimutatták a vírust fertőzött személy vizeletében, illetve székletében (nagyon kevés vizsgálat alapján), egyelőre nincs közvetlen bizonyíték széklet-szájon át történő terjedésre. Ezen eredmények is megerősítik, hogy a helyes személyes higiénés és kézhigiénés gyakorlatnak valóban fontos szerepe van a megelőzésben de nem jelentik azt, hogy a vizeinket veszélyeztetné.

A hazai ivóvízbázisok védettek a szennyvíz eredetű szennyezésekkel szemben, és az ivóvízszolgáltatók rendszeres vizsgálatokkal győződnek meg arról, hogy a szolgáltatott ivóvíz mentes a fekális szennyezéstől. A koronavírus az ivóvíz fertőtlenítésére jellemzően használt szabad aktív klór koncentrációnál (0,2-0,5 mg/l) pillanatszerűen inaktiválódik.

A hazai ivóvízbázisok védettek a szennyvíz eredetű szennyezésekkel szemben, és az ivóvízszolgáltatók rendszeres vizsgálatokkal győződnek meg arról, hogy a szolgáltatott ivóvíz mentes a fekális szennyezéstől. A koronavírus az ivóvíz fertőtlenítésére jellemzően használt szabad aktív klór koncentrációnál (0,2-0,5 mg/l) pillanatszerűen inaktiválódik. Az új koronavírus egy burokkal rendelkező vírus, amennyiben a vízkezelőszer hatására ez a burok megsérül, a vírus elveszíti fertőző képességét.

A települési szennyvíz a lakosságra nem jelent veszélyt, hiszen abban a nagymértékű hígulás miatt csak jelentéktelen mennyiségben fordulhatna elő, a vírus még abban az esetben is, ha a koronavírus már fertőzéseket, megbetegedéseket okozna a közösségben. A szakirodalmi adatok szerint a koronavírusok szennyvízben néhány napig lehetnek életképesek, azonban szennyvízzel - annak zárt rendszerben történő elvezetése és tisztítása – miatt a lakosság jellemzően nem érintkezik.
A kibocsátott tisztított szennyvíz a befogadóban tovább hígulna, így nem érhetné el a fertőzést okozó koncentrációt. Az évnek ebben a szakában a felszíni vizekkel való érintkezés sem jellemző.

A szennyvíztelepek dolgozói csak abban az esetben lennének kockázatnak kitéve, ha a szennyvízbe nagyon nagy mennyiségű vírus kerülhetne, és nem tartanák be a munkahelyi előírásokat (pl.: nem viselnék az egyéni védőeszközöket), a biológiai kockázatok kivédésére szolgáló egyéni védőeszközök a koronavírus ellen is megfelelő védelmet nyújtanak.

 

2020. március 16. 17:24

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd