Szigliget képviselőtestületi ülések

 

2022.11.25

2022.11.15 - együttes ülés

2022.10.25

2022.10.25 közmeghallgatás

2022.09.09

2022.08.26

2022.07.29

2022.06.24

2022.05.20

2022.04.28

2022.04.21

2022.04.08

2022.03.11

2022.02.11

2022.02.02

2022.01.20

2021.11.18

2021.11.18 közmeghallgatás

2021.10.15

2021.09.16

2021.09.13

2021.08.11

2021.07.20

2021.06.28

2021.06.16

2021.05.21

2021.05.14

2021.04.26

2021.04.12b

2021.04.12a

2021.03.30

2021.03.29

2021.03.12

2021.03.09

2021.02.24

2021.02.19

2021.02.15

2021.01.27

2021.01.08

2020.10.27

2020.10.09

2020.10.01

2020.09.22

2020.09.15

2020.07.06

2020.02.26

2020.02.12

2020.01.13

2019.11.28

2019.11.21

2019.10.29

2019.10.21

2019.09.23

2019.06.26

2019.05.21

2019.03.05

2019.01.22

2018.12.13

2018.11.15

2018.10.01

2018.08.09

2018.07.03

2018.06.14

2018.05.22

2018.05.08

2018.04.16

2018.03.05

2018.02.15

2017.12.12

2017.11.16

2017.07.25

2017.05.24

2017.04.24

2017.02.22

2017.02.08

2017.02.06

2017.01.19

2017.01.11

2016.11.29

2016.09.28

2016.09.12

2016.05.24

2016.05.09

2016.04.18

2016.03.21

2016.02.17

2016.02.08

2015.12.07

2015.10.12

2015.09.23

2015.07.13

2015.07.06

2015.04.28

2014.10.16

2012.12.21

2012.11.30

2012.11.15

2012.09.25

2012.09.12

2012.08.29

Az ülés elmarad, a napirendi pont megtárgyalására a következő rendes ülésen kerül sor.

2012.05.31

2012.04.25

2012.04.05

2012.02.29

2012.02.13

2011.12.28

 


 

2011.11.09

Meghívó
Előterjesztés A Szigliget Község Önkormányzat 2012 évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
Előterjesztés A Szigliget Község Önkormányzat 2012 évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról (tábla melléklet)

 


2011.10.12

Meghívó

 


2011.09.14

Meghívó
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2011. (IX. ….) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 7/2007. (VIII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás a rendelet tervezethez

 


2011.09.01

Meghívó
Szigliget község Önkormányzata 2011. I. félévi előirányzat-módosítások

 


2011.05.25

Meghívó
Szigliget község Önkormányzata 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak értékelése
Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről

 


2011.05.02

Meghívó
Szigliget Község Önkormányzatának 2010-2014. évi gazdasági programja
Előterjesztés - Szigliget Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzat

 


2011.04.26

Meghívó
Előterjesztés a Közös Fenntartású Oktatási Intézmények 2010. évi gazdálkodásáról
Előterjesztés a Körjegyzőség 2010. évi gazdálkodásáról
Előterjesztés - Beszámoló a Körjegyzőség 2010. évi munkájáról

 


2011.04.18 „Lesencéktől a Balatonig” együttes képviselőtestületi ülés

Meghívó
Előterjesztés - „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának, valamint gépjármű-üzemeltetési szabályzatának felülvizsgálata
Előterjesztés - „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetésének előirányzat módosítása 4 negyed év
Előterjesztés - „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatásokat ellátó Intézményi Társulás társulási megállapodásának valamint szakmai programjának felülvizsgálata
Előterjesztés - „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről tájékoztató

„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító okirata 2011
„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2011
„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat - Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat 2011
„Lesencéktől a Balatonig” önkormányzati intézményi társulás szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladataira - Szakmai Program
„Lesencéktől a Balatonig” önkormányzati intézményi társulás szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladataira - Szakmai Program (melléklet)
Társulási Megállapodás - „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatásokat ellátó intézményi társulásról 2011. év
„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat - Szakmai beszámoló 2010. év
Mellékletek - „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat - Házi segítségnyújtás 2010. évi létszámának alakulása
Mellékletek - „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat - A szociális étkezés 2010. évi létszámának alakul
Mellékletek - „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat - Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás normatíva kimutatása
Adatok az "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi pénzmaradvány elszámolásához
"Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti szolgálat 2010. évi bevételi-kiadási előirányzatainak teljesítéséről szóló beszámoló

 


2011.03.31

Meghívó
A szociális ellátásokról és az étkezési térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztés - 2011. évi összesített közbeszerzési terv elfogadása
2011. évi közbeszerzési terv
Előterjesztés - A Kistérségi Társulás megállapodásának jóváhagyására
Nemesvita rendelete a szociális szolgáltatásokról
Nemesvita szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletének felülvizsgálata
A Kistérségi Társulás megállapodása
A Szigligeti Vár üzemeltetésének programterve, költségvetése 2011.
Felkészülés a turisztikai szezonra!
A testületi ülés jegyzőkönyve

 


2011.03.02

A testületi ülés jegyzőkönyve

 


2011.02.15

Meghívó
Előterjesztés - Szigliget Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről
A Képviselő-testület rendelete Szigliget Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről
A Képviselő-testület rendelete Szigliget Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről (melléklet)
A testületi ülés jegyzőkönyve

 


2011.02.10

A testületi ülés jegyzőkönyve

 


2011.02.02

Meghívó
A testületi ülés jegyzőkönyve

 


2011.01.26

A testületi ülés jegyzőkönyve

 2010.12.29

A testületi ülés jegyzőkönyve

 


2010.12.09

Meghívó
Előterjesztés - Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról 2010. III. negyedév végéig
Előterjesztés - Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról 2010. III. negyedév végéig (melléklet)
Beszámoló az önkormányzati társulások tevékenységéről
A Képviselő-testület 2011. évi munkatervének meghatározása
Előterjesztés - Szigliget Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciójához
Előterjesztés - Szigliget Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciójához (melléklet)
A testületi ülés jegyzőkönyve

 


2010.11.18

Meghívó
2011.évi programnaptár tervezet
Belső ellenőrzési terv 2011
Belső ellenőrzési terv 2011 (melléklet)
Bérlakás bérbeadási feltételeinek meghatározása
Bérleti szerződések felülvizsgálata
Kedvezményes idénybelépő biztosítása az üdülőtulajdonosok részére
Előterjesztés - Szervezeti és Működési Szabályzat rendelettel módosított rendelet módosításáról
Szervezeti és Működési Szabályzat rendelettel módosított rendelet módosításáról
A testületi ülés jegyzőkönyve

 


2010.10.14

Meghívó
Alakuló ülés forgatókönyv
Előterjesztés - A 2010. évi közbeszerzési terv módosítása
A testületi ülés jegyzőkönyve

 


2010.09.14

Meghívó
Előterjesztés - Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2010. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról
Előterjesztés - Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2010. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról (1.sz.melléklet)
Előterjesztés - Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2010. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról (2.sz.melléklet)
„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató (melléklet)
„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetésének előirányzat módosítása
Adatok az "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi elszámolásához
Előterjesztés - Alternatívák a kerékpáros pihenő kiépítésére
A testületi ülés jegyzőkönyve

 


2010.08.31

Meghívó
Előterjesztés - Szigliget község Településszerkezeti tervének valamint Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről és a helyi építészeti értékek védelméről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztés - Szigliget község Településszerkezeti tervének valamint Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről és a helyi építészeti értékek védelméről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztés - önkormányzati rendelet Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérõl
Előterjesztés - Önkormányzati rendelet a helyi építészeti értékek védelmérõl
Rendezési terv módoítás 2. melléklet 1.oldal
Rendezési terv módoítás 2. melléklet 2.oldal
A testületi ülés jegyzőkönyve

 


2010.08.11

Meghívó
2010. évi költségvetési rendelet módosítása
2010. évi költségvetési rendelet módosítása (melléklet)
Előterjesztés - Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
A testületi ülés jegyzőkönyve

 


2010.06.18

Meghívó

 


2010.05.20

Meghívó
Tájékoztatás a közbiztonság helyzetéről, és a nyári időszakra történő felkészülésről
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról
A testületi ülés jegyzőkönyve

 


2010.04.28

Meghívó
Előterjesztés - Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (V. 4.) önkormányzati rendelete Szigliget Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (V. 4.) önkormányzati rendelete Szigliget Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról (melléklet)
Éves ellenőrzési jelentés a 2009 évről (melléklet)
A testületi ülés jegyzőkönyve

 


2010.04.15

Meghívó
Előterjesztés - Szigliget Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosítása
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010. (IV. 19.) önkormányzati rendelete Szigliget Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010. (IV. 19.) önkormányzati rendelete Szigliget Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról (melléklet)
2009. II. félévi előirányzat-módosítások (melléklet)
Előterjesztés - PROBIO Zrt. által szervezett közmunkaprogram
A testületi ülés jegyzőkönyve

 


2010.02.15

Meghívó
Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről
Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről (melléklet)
Szigliget község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (II. 17.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
A polgármester 2010 évi cafetéria juttatás keretösszegének meghatározása
Előterjesztés - Szigliget község 2010. évi közfoglalkoztatási terve
Előterjesztés - A 2010. évi összesített közbeszerzési terv
Előterjesztés - A 2010. évi összesített közbeszerzési terv (melléklet)
Tájékoztató a könyvtár működéséről
A testületi ülés jegyzőkönyve

 

 


 


2009.12.17

Meghívó
Előterjesztés - A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (XII. 22.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 15/2004. (VII. 8.) rendelet módosításáról
Előterjesztés - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (VIII. 21.) rendeletének módosításáról
Előterjesztés - Beszámoló az önkormányzati társulások tevékenységéről
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évi Munkaterve
A testületi ülés jegyzőkönyve

 


2009.11.27

Meghívó
Közmeghallgatás meghívó
Előterjesztés - „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
"Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat - 2009. háromnegyed évi beszámoló (melléklet)
Előterjesztés - „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetési koncepció
"Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat - 2010. évi költségvetési koncepció (melléklet)
Előterjesztés - Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról, 2009. III. negyedév végéig
Előterjesztés - Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról, 2009. III. negyedév végéig (melléklet)
Előterjesztés - Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója
A testületi ülés jegyzőkönyve

 


2009.11.10

Meghívó
A testületi ülés jegyzőkönyve

 


2009.10.14

Meghívó
Előterjesztés - Az Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési terve
Előterjesztés - Az Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési terve (melléklet)
A testületi ülés jegyzőkönyve

 


2009.09.14

Meghívó
Szigliget község Önkormányzata Képviselő-testületének /2009. ( ) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 16.) rendelet módosításáról
Szigliget község Önkormányzata Képviselő-testületének /2009. ( ) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 16.) rendelet módosításáról (melléklet)
2009 I.felévi beszámoló
Előterjesztés - Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2010. évi kiírása
Előterjesztés - „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot fenntartó Települési Önkormányzatok Képviselő-testületeinek ülésére
„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot fenntartó Települési Önkormányzatok Képviselő-testületeinek ülésére (fél évi költségvetési beszámoló)
Előterjesztés - Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulása Alapító Okiratának módosítása
Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulása ALAPÍTÓ OKIRAT módosítása
Előterjesztés - Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulása megszüntetése
Megállapodás a Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulása közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
Orvosi ügyelet megszüntető okirat
A testületi ülés jegyzőkönyve

 


2009.06.25

Meghívó
Előterjesztés - Helyi rendeletek felülvizsgálata a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv alapján

 


2009.04.30

Meghívó
Előterjesztés - Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési 2008. évi gazdálkodásáról
Előterjesztés - 2008 évi ellenőrzési jelentés
Szigliget község Önkormányzata Képviselő-testületének /2009. ( ) rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról
Szigliget Község Körjegyzőségének 2008. évi költségvetése
Előterjesztés - Az önkormányzati közfeladatok ellátási módjának szervezeti szempontból történő felülvizsgálata

 


2009.04.14

Meghívó
Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 8/2008. (VI. 6.) és 10/2008. ( VIII. 18. ) rendelettel módosított 1/2008. (II. 18. ) rendelet módosításáról
Előterjesztés - Szigliget község 2009. évi közfoglalkoztatási terve
Előterjesztés - A 2009. évi összesített közbeszerzési tervről
2008. II. félévi előirányzat-módosítások
A testületi ülés jegyzőkönyve

 


Találatok: 9636
Our website is protected by DMC Firewall!