Szigliget jelene

 

Szigliget a Balaton északi partján található község, amely a Tapolcai Többcélú Társulás tagja. A település lélekszáma (állandó lakosokat figyelembe véve), mint a legtöbb Balaton parti településé, sajnos folyamatosan csökken. Ezzel párhuzamosan nő a nyaralóingatlannal rendelkező személyek száma. Természetesen pontos számok nem állnak rendelkezésünkre a nyaralóingatlanokban tartózkodókat tekintve, de mindent egybevetve egy 3.500 fős településről beszélhetünk.
Szigliget közigazgatási területén keresztülhalad a 71-es főút, de mégis csak kis mértékben érezzük az ebből fakadó hátrányokat, mivel a sűrűn lakott területeket elkerülve a települést kis mértékben érinti (200 méter hosszban). A főútról két úton lehet megközelíteni a települést, mely utak, illetve a településen belüli fő közlekedést lebonyolító útszakaszok állami kezelésben vannak. Szigligeten az önkormányzati utak jellemzően egysávosak, melyből adódóan a folyamatos kétirányú közlekedés szinte lehetetlen. A gépjárműforgalom nagysága miatt ez a helyzet még kezelhető. Mivel a beépítettség nem teszi lehetővé, az útszélesítés szinte megvalósíthatatlan ezekben az utcákban. Viszonylag jónak mondhatók a településünk aszfaltcsíkjai, a lakói és nyaralóingatlanok megközelítését szolgáló utak mind aszfaltozottak. Annak ellenére, hogy hivatalosan Szigligetnek van vasútállomása, ez nem településünkön, hanem Badacsonytördemic közigazgatási területén található. Ebből fakad, hogy közvetve Szigligetet vasúton nem lehet megközelíteni. A lakosság tömegközlekedési eszközöket (autóbuszt) elsősorban Tapolca és Keszthely megközelítésére veszik igénybe. Szigliget közigazgatási területén 5 kilométer hosszban keresztülhalad a Balatoni Bringakörút, mely komoly mértékben biztonságossá tette a két szomszédos település (Balatonederics, Badacsonytördemic) közti gyalogos és kerékpáros közlekedést. A település belterületén kiépített kerékpárút nem található. A gyalogosforgalmat nagymértékben biztonságossá tette a faluközpontot stranddal összekötő járda kiépítése, ez által a Főtértől egészen a kikötőig biztosított a gyalogos forgalom. A település építési szabályzata és a hagyományos építészeti szokásoknak köszönhetően egy egységes építészeti stílus alakult ki, mely eredményeképpen egyszintes, esetleg tetőtér beépítésű kertes családi, vagy nyaraló ingatlanok épültek.
Településszerkezet szerint három részre tagozódott Szigliget. A településközpontban él az állandó lakosság 80%-a. Itt is tapasztalható az a folyamat, mely a település többi részénél már régebben elkezdődött, mégpedig, hogy a haláleset miatt üressé vált házakba nem a hozzátartozók költöznek be, hanem értékesítik és ez által nyaraló ingatlanná válnak. Az Ófaluban és a nyaralóövezetben (hegyi terület), minimálissá vált az állandó lakosok száma, míg a nyaralótulajdonosoké évről évre növekszik.
Szigliget beépítettsége néhány sűrűn lakott településrésztől eltekintve szellős, és talán ennek is köszönhető, hogy jelentős zöldfelülettel rendelkezik. Mivel védett terület, ezért komoly szabályozás védi a természeti értékeket. A jelentős zöldfelületnek, a település nagyságához viszonyítva nagy kiterjedésű erdőknek köszönhetően nagyon kedvelt turisztikai célpont, ahol szívesen túráznak a vendégek. A természeti adottságok mellett ki kell emelni a múltunkból „itt maradt” műemlékeket, épített emlékeinket. Ezek közül a leglátogatottabb a vár, mely látogatottsága évről évre növekszik. Ahogy már az előbbiekben kitértem rá, az állandó lakosság lélekszáma csökken, és ezzel párhuzamosan növekszik az idős lakosok száma. Sajnos ez a demográfiai helyzet az egész országra jellemző. Teljesen átalakul a lakosság életkor szerinti összetétele. Jelentősen csökken a 18 éven aluliak száma, míg a nyugdíjas lakosság folyamatosan növekszik. A munkanélküliség évszakoktól függően változik. Az utóbbi három év adatait figyelembe véve ennek mértéke 4.6 %, mely nem rosszabb, mint az országos adat. A lakosság jellemzően helyben és Tapolcán talált munkát. Szigligeten a legnagyobb munkaadó az önkormányzat, mely 40 főt alkalmaz.
Jelenleg rendelkezünk alapfokú oktatási intézményekkel, óvodával és általános iskolával. Ezekbe az intézményekbe nem csak helyből, hanem négy másik településről is járnak gyermekek. Az intézményeink kihasználtsága nem éri el az ötven százalékot sem. Ez az állapot a gyermekek számára kedvező, mivel kis osztálylétszámban, családias hangulatban tanulhatnak. A fenntartók számára viszont komoly anyagi terhet jelent, mely előrevetíti annak lehetőségét, hogy az állami támogatás további csökkenése esetén nem tudjuk tovább üzemeltetni az iskolánkat. A helyi fiatalok számára sajnos nem áll rendelkezésre kultúrház. Ezt a hiányt próbáltuk csökkenteni azzal, hogy az ifjúság számára klubhelyiséget biztosítottunk. Ezen kívül több lehetőség van még a kulturált időtöltésre. Itt kiemelném, hogy komoly hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra nevelésre, melyet már iskolás korban is elkezdünk. Szabadtéri sportpályák állnak rendelkezésre a helyi Balaton SE-ben sportolók számára ugyanúgy, mint azok számára, akik mozogni szeretnének. Téli időszakban sokan hódolnak az iskola aulájában űzhető sportoknak is, ilyen például az asztalitenisz, vagy éppen hölgyek által űzött testmozgások.
Az év során rendszeresen szervezünk kulturális rendezvényeket, és mindenki számára igénybe vehetők a könyvtár nyújtotta szolgáltatások.
Az előzőekben említettem, hogy az úthálózatunk viszonylag jó állapotú, szinte minden utunk aszfaltos. Közművek tekintetében jól ellátottnak tekinthető a falu. A csatornahálózat a Ciframajor kivételével kiépült. Az ivóvíz és a villany ellátottság 100%-os. Belterületen a gázellátottság ugyancsak.
A lakosság anyagi helyzete jónak mondható. Az átlagnál szegényebb anyagi helyzetben élők száma nem jelentős. Az életvitelből fakadó hátrányos helyzetben élő családokra komoly figyelmet fordít az önkormányzat, illetve a Vöröskereszt erre szakosodott szakemberei. Az alkoholizmusból fakadó családi erőszakok száma az átlagnál alacsonyabb.
Szigligeten semmilyen kisebbségből származó állandó lakos nem él. Politikai pártok vagy alapszervezetek nincsenek bejegyezve. A falunkban egy templom és két kápolna épült, mindegyiket a katolikus vallás hívei építették. Szigligeten szinte elenyésző a más vallások képviselőinek száma. A településen élők jelentős része próbál tenni azért, hogy Szigliget fejlődjön. Ennek érdekében vagy munkát végez, vagy adománnyal járul hozzá valamilyen fejlesztéshez. Ezeknek a felajánlásoknak, munkának az eredményeképpen sok produktumot tudunk felmutatni. A közösségi szellemet bizonyítja az is, hogy az utóbbi időben jelentősen megnövekedett az egyesületek, civil szerveződések száma. Ilyen például a Szigligeti Nők Egyesülete, Vitorlás Egyesület, Szigligeti Vitorlás Iskola, Szigligeti Tenisz Egyesület, Polgárőr Egyesület, Hastánccsoport.
A közbiztonság javítása érdekében komoly munkát végez a helyi körzeti megbízott, és a tapolcai kapitányság mellett a Szigligeti Polgárőr Egyesület. Ez a munka éveken keresztül megmutatkozott a bűncselekmények számának drasztikus csökkenésében. Talán a legnagyobb elismerést az ingatlantulajdonosoktól kapja nap, mint nap az egyesület azzal, hogy mindig örömmel fogadják a polgárőröket, amikor járőröznek a településen. Ezt a munkát többen támogatásukkal is honorálják, mely összegeket a polgárőr egyesület működtetésére fordítanak. A rendőrség és a helyi szervezet kapcsolata jónak mondható, ez több közös akció során is megmutatkozott.

Találatok: 13558
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd